Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Kaczory, dnia 21 maja 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kaczory wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

               

                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późń. zm.) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późń. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kaczory:

1)       uchwały Nr IV/31/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon centrum. Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy obszaru położonego w centrum wsi Kaczory;

2)       uchwały Nr V/42/2019 z dnia 29 marca 2019 r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – teren siedziby Nadleśnictwa Kaczory. Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy obszaru położonego we wsi Kaczory – teren siedziby Nadleśnictwa Kaczory.

                Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory w terminie do dnia 11 czerwca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późń zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Kaczory.

 

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)        dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do    momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Kaczory jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie
z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2)        administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kaczory, z siedzibą: ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

3)        podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

4)        składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)        składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)        podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.),

7)        składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

8)        dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kaczory: e-mail: pukaczewski@hotmail.com. 

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2019-05-21 09:47:37
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2019-05-21 09:47:45
Ostatnia zmiana:2019-05-21 09:48:04
Ilość wyświetleń:418
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij